Bod č.13.:

MIR/1 - Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2022

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán investiční výstavby MO P2 na rok 2022)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:53 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX