Bod č.14.:

MIR/2 - Svěření části pozemku p. č. 2688/32, k. ú. Plzeň, do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany (parkoviště před budovou radnice)

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Zákres předmětu svěření )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:54 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX