Bod č.15.:

TAJ/2 - Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Trůková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jednací řád ZMO P2)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX