Bod č.18.:

TAJ/4 - Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2022

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Plánovací kalendář)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:56 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX