Bod č.8.:

TAJ/5 - Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2021

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (činnost KV ZMO P 2-Slovany za období 10-11/2021)
Informativní zpráva č.1 (zápis 13. 10. 2021)
Informativní zpráva č.2 (zápis 10. 11. 2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:48 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX