Bod č.19.:

TAJ/6 - Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 2. 9. 2021 do 10. 11. 2021

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:57 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX