Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Oznámení)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX