Bod č.5.:

ST1/3 - Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (ZOČ - Ing. Řežábová)
Příloha č.2 (ZOČ - Mgr. Brabec)
Příloha č.3 (ZOČ - Mgr. Jehličková)
Příloha č.4 (ZOČ - Uhlík, MBA)
Příloha č.5 (ZOČ - předseda KV)
Příloha č.6 (ZOČ - předseda FV)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:302 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX