Bod č.6.:

RMO1/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2021

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2021)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2021)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2021 - příloha č. 1)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2021 - příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:303 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX