Bod č.8.:

RMO1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 na rok 2021)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 na rok 2021)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 na rok 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:306 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX