Bod č.9.:

RMO1/5 - Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 – 2025

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 – 2025)
Důvodová zpráva (Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 – 2025)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025)
Příloha č.2 (Příloha č.2 - Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2023 - 2025)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Podklady pro sestavování návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 a ke střednědobému výhledu rozpočtu v letech 2023 - 2025)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Seznam jmenovitých stavebních akcí odboru investic a majetku na rok 2022 a střednědobý výhled 2023 - 2025)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:307 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX