Bod č.10.:

RMO1/6 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Ing. Aleše Průši)
Příloha č.2 (návrh novely Vyhlášky o regulaci provozování hazardních her)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 285 ze dne 9.11.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:308 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX