Bod č.11.:

RMO1/7 - Projednání „Změny č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Lochotín“ (ÚKRMP, 10/2021)

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX