Bod č.12.:

RMO1/8 - Změna katastrální hranice mezi k. ú. Chotíkov a k. ú. Bolevec

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:309 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX