Bod č.13.:

RMO1/9 - Účetní odpis investic vynaložených na pořízení projektových dokumentací

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:310 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX