Bod č.14.:

RMO1/10 - Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1- oddělení investic k 30.9.2021

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu OIM - oddělení investic k 30.9.2021)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam akcí s přehledem o stavu a čerpání rozpočtu k 30.9.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:311 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX