Bod č.16.:

ST1/4 - Průběžná zpráva o realizaci akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Průběžná zpráva o realizaci akce "Proměna vnitrobloku Krašovská")
Příloha č.2 (Přehled vynaložených nákladů k 1. 12. 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:313 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX