Bod č.17.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Termíny konání RMO Plzeň 1 a ZMO Plzeň 1 v roce 2022)
Příloha č.2 (Využívanost a návštěvnost areálu Sport park 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:314 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX