Bod č.18.:

ST1/6 - Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2021

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti - Finanční výbor)
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti - Kontrolní výbor)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX