Bod č.19.:

ST1/7 - Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2022

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Plán práce - Finanční výbor)
Příloha č.2 (Plán práce - Kontrolní výbor)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX