Bod č.20.:

ST1/8 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor, říjen)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor, listopad)
Příloha č.3 (Zápis - Finanční výbor, prosinec)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:317 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX