Bod č.5.:

EK/1 - 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – zvýšení podílu MO Plzeň 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2021

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - ZMP dne 13.09.2021)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - ZMP dne 15.11.2021)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Žádost SVV)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX