Bod č.6.:

EK/2 - 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů vzniklých a konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (Příloha - Usnesení RMP č. 978 ze dne 11.10.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:91 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX