Bod č.7.:

EK/3 - 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – vratka neinvestiční dotace do rozpočtu MŠMT pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, p. o., IČO 70941025 na podporu vzdělávání cizinců ve školním roce 2021

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Závěrečné vyúčtování dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:78 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX