Bod č.8.:

EK/4 - 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 07/2021 až 10/2021

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - dotace za 07/2021)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - dotace za 08/2021)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - dotace za 09/2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:79 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX