Bod č.9.:

EK/5 - 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – zapojení zůstatku Sociálního fondu MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2021

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (Žádost předsedkyně ZO OS SOO ÚMO Plzeň 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:80 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX