Bod č.10.:

EK/6 - 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČO 70941513 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (Smlouva o partnerství)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:81 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX