Bod č.12.:

EK/8 - 37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO 3 určených pro 16.,24.,27.,55. a 63. MŠ na projekt „Zvýhodněné stravné pro děti a žáky zřizovaných mateřských škol

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Popis projektu "Zvýhodněné stravné")
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení RMP č. 993 ze dne 11.10.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:83 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX