Bod č.13.:

EK/9 - 38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí účelové dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt „Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku“ do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 ( Příloha č. 2 - Usnesení RMP č. 977 ze dne 11.10.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:84 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX