Bod č.14.:

EK/10 - 39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2021

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace MV ČR)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Příloha Rozhodnutí o poskytnutí dotace MV ČR)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:85 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX