Bod č.15.:

EK/11 - 40. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod prostředků z Fondu životního prostředí MMP do rozpočtu MO 3 na realizaci projektu „Rekonstrukce plochy zahuštěných výsadeb keřů před budovou Okresního soudu Plzeň-město

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost o dotaci z FŽP MP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení Komise životního prostředí RMP dne 13.10.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:86 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX