Bod č.16.:

EK/12 - 41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – snížení použití finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 zapojených do rozpočtu MO Plzeň 3 roku 2021, vrácení finančních prostředků do FRR MO 3

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:87 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX