Bod č.17.:

EK/13 - 42. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – fixní složka finančního vztahu – kompenzační bonus za další bonusové období

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozdělení kompenzačního bonusu dle parametrů finančního vztahu pro rok 2021 - ZMP dne 15.11.2021)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - ZMP dne 15.11.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX