Bod č.18.:

EK/14 - 43. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě vyúčtování dotace OSPOD za rok 2020

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (ZMP dne 15.11.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX