Bod č.19.:

EK/15 - 44. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň na projekt „Šablony III pro 24. MŠ Plzeň“

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20_080/0022279-01)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Avizo KÚ Plzeňského kraje)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX