Bod č.20.:

EK/16 - Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 až 2025

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočet MO 3 v letech 2022 - 2025 příjmy, výdaje, financování)
Příloha č.2 (Rozpočty fondů MO 3 - FRR a SF v letech 2022 - 2025)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam investičních akcí v roce 2022)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2022)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Podklad pro sestavení rozpočtu dle návrhu správců rozpočtu)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Usnesení RMP č. 1087 ze dne 1. 11. 2021)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Usnesení FV č. 9/2021 ze dne 15. 11. 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:92 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX