Bod č.21.:

EK/17 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost Salesiánské středisko mládeže)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení FV ZMO 3 ze dne 15.11.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX