Bod č.22.:

EK/18 - Návrh nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci účinné od 1. 1. 2022

(předkladatel:Mgr. Ondřej Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku) (*)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Postup správce při správě místního poplatku)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:94 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX