Bod č.16.:

TAJ/7 - Projednání informativních zpráv na 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II.

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX