Bod č.23.:

SSI/1 - Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2022

(předkladatel:Ing. Baloun)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - tabulka plán investic)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - karty investic 2022)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - připravované akce 2023-2026)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:95 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX