Bod č.13.:

PRÁV/1 - Obecně závazná vyhláška města Plzně, kterou se mění Statut města

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh obecně závazné vyhlášky) (*)
Příloha č.2 (důvodová zpráva k obecně závazné vyhlášce)
Příloha č.3 (připomínky ze strany městských obvodů)
Příloha č.4 (zápis z projednání Komise RMP právní a pro Statut)
Příloha č.5 (stávající znění Statutu města se zapracovanými změnami (pouze elektronicky))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:466 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX