Bod č.24.:

SVV/1 - Pojmenování ulic v k. ú. Valcha

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 460 ze dne 24.11.2021)
Příloha č.2 (Mapová příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:96 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX