Bod č.38.:

BYT/1 - Projednání prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení - byt č. 8, Františkánská 16, Plzeň

(předkladatel:Bc. Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Vyjádření – přímluva z organizace Centrum duševního zdraví Plzeň) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Zápis z KB RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Zápis z FK RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:491 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX