Bod č.25.:

SVV/2 - Odpuštění části povinné investice do vybavení tržnice na Chodském náměstí

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (dříve přijaté usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX