Bod č.10.:

ŘEÚ/3 - Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2021

(předkladatel:Ing. Gola Vlastimil)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2021)
Důvodová zpráva (Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2021)
Příloha č.1 (Přehled žádostí o dotaci doporučených k podpoře)
Příloha č.2 (Přehled žádostí o dotaci zařazených jako náhradní žádosti)
Příloha č.3 (Přehled žádostí o dotaci nedoporučených k podpoře)
Příloha č.4 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci "Plzeňské podnikatelské vouchery " včetně Výzvy ř. 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:463 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX