Bod č.4.:

MÍST/1 - Schválení podání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV ČR do do soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“

(předkladatel:Ing. Šec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO 3 č. 426 ze 24.11.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:76 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX