Bod č.59.:

OSI/2 - Informace o uzavřených dodatcích ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996 uzavřené s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. za období 13. 9. 2021 – 19. 11. 2021

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX