Bod č.36.:

FIN/2 - Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace sídlišť pro projekt „Regenerace sídliště Plzeň – Košutka“ pod názvem „Stavební úpravy areálu Manětínská 30 v Plzni“

(předkladatel:Bc. Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Výřezy regenerované plochy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:489 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX