Bod č.26.:

ŘÚSO/1 - Delegování zástupce města Plzně na mimořádnou valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (Asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu)

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Pozvánka na jednání valné hromady asociace AVIAMA včetně programu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:479 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX