Bod č.35.:

FIN/1 - Změna stanov společností PMDP, a.s. a VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stávající znění stanov PMDP, a.s. s vyznačenými změnami)
Příloha č.2 (Usnesení představenstva PMDP, a.s. č. 3672/337/21 ze dne 27.10.2021)
Příloha č.3 (Stávající znění stanov VODÁRNA PLZEŇ a.s. s vyznačenými změnami)
Příloha č.4 (Výňatek ze zápisu představenstva VODÁRNA PLZEŇ a.s. ze dne 9.11.2021)
Příloha č.5 (Úplné nové znění stanov PMDP, a.s.)
Příloha č.6 (Úplné nové znění stanov VODÁRNA PLZEŇ a.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:488 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX